ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ac
Rp555.000,00IDR
1 سال
Rp555.000,00IDR
1 سال
Rp555.000,00IDR
1 سال
.com
Rp200.000,00IDR
1 سال
Rp200.000,00IDR
1 سال
Rp200.000,00IDR
1 سال
.net
Rp235.000,00IDR
1 سال
Rp235.000,00IDR
1 سال
Rp235.000,00IDR
1 سال
.org
Rp355.000,00IDR
1 سال
Rp3.525.000,00IDR
1 سال
Rp355.000,00IDR
1 سال
.co.id
Rp330.000,00IDR
1 سال
Rp330.000,00IDR
1 سال
Rp330.000,00IDR
1 سال
.net.id
Rp165.000,00IDR
1 سال
Rp150.000,00IDR
1 سال
Rp165.000,00IDR
1 سال
.ac.id
Rp110.000,00IDR
1 سال
Rp110.000,00IDR
1 سال
Rp110.000,00IDR
1 سال
.asia
Rp265.000,00IDR
1 سال
Rp265.000,00IDR
1 سال
Rp265.000,00IDR
1 سال
.com.sg
Rp745.000,00IDR
1 سال
Rp745.000,00IDR
1 سال
Rp745.000,00IDR
1 سال
.co.uk
Rp125.000,00IDR
1 سال
Rp125.000,00IDR
1 سال
Rp125.000,00IDR
1 سال
.web.id
Rp165.000,00IDR
1 سال
Rp165.000,00IDR
1 سال
Rp165.000,00IDR
1 سال
.club
Rp200.000,00IDR
1 سال
Rp200.000,00IDR
1 سال
Rp200.000,00IDR
1 سال
.id
Rp350.000,00IDR
1 سال
Rp350.000,00IDR
1 سال
Rp350.000,00IDR
1 سال
.accountant
Rp510.000,00IDR
1 سال
Rp510.000,00IDR
1 سال
Rp510.000,00IDR
1 سال
.apartments
Rp660.000,00IDR
1 سال
Rp660.000,00IDR
1 سال
Rp660.000,00IDR
1 سال
.biz
Rp335.000,00IDR
1 سال
Rp335.000,00IDR
1 سال
Rp335.000,00IDR
1 سال
.auction
Rp385.000,00IDR
1 سال
Rp385.000,00IDR
1 سال
Rp385.000,00IDR
1 سال
.bio
Rp925.000,00IDR
1 سال
Rp925.000,00IDR
1 سال
Rp925.000,00IDR
1 سال
.black
Rp616.000,00IDR
1 سال
Rp616.000,00IDR
1 سال
Rp616.000,00IDR
1 سال
.business
Rp245.000,00IDR
1 سال
Rp245.000,00IDR
1 سال
Rp245.000,00IDR
1 سال
.cafe
Rp385.000,00IDR
1 سال
Rp385.000,00IDR
1 سال
Rp385.000,00IDR
1 سال
.casino
Rp1.835.000,00IDR
1 سال
Rp1.835.000,00IDR
1 سال
Rp1.835.000,00IDR
1 سال
.click
Rp165.000,00IDR
1 سال
Rp165.000,00IDR
1 سال
Rp165.000,00IDR
1 سال
.sch.id
Rp110.000,00IDR
1 سال
Rp110.000,00IDR
1 سال
Rp110.000,00IDR
1 سال
.or.id
Rp165.000,00IDR
1 سال
Rp165.000,00IDR
1 سال
Rp165.000,00IDR
1 سال
.co
Rp165.000,00IDR
1 سال
Rp165.000,00IDR
1 سال
Rp165.000,00IDR
1 سال
.de
Rp165.000,00IDR
1 سال
Rp165.000,00IDR
1 سال
Rp165.000,00IDR
1 سال
.watch Hot
Rp300.000,00IDR
1 سال
Rp650.000,00IDR
1 سال
Rp650.000,00IDR
1 سال
.shoes New
Rp650.000,00IDR
1 سال
Rp650.000,00IDR
1 سال
Rp650.000,00IDR
1 سال
.accountants
Rp1.500.000,00IDR
1 سال
Rp1.500.000,00IDR
1 سال
N/A
.us
Rp165.000,00IDR
1 سال
Rp165.000,00IDR
1 سال
Rp165.000,00IDR
1 سال
.cc
Rp175.000,00IDR
1 سال
Rp175.000,00IDR
1 سال
Rp175.000,00IDR
1 سال
.news New
Rp250.000,00IDR
1 سال
Rp400.000,00IDR
1 سال
Rp400.000,00IDR
1 سال
.in
Rp165.000,00IDR
1 سال
Rp165.000,00IDR
1 سال
Rp165.000,00IDR
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains